07/10/20  Tin của trường  24
Thực hiện công văn số 260/CV-PGD-ĐT ngày 26/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Anh về việc tổ chức  “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”; sáng thứ 3 ngày 6/10/2020, trường Tiểu học Kỳ Thọ tổ chức khai mạc tuần lễ học tập suốt đời chủ đề “ Chuyển đổi thúc đẩy học tập suốt đời”.
 05/10/20  Thông báo từ Phòng  34
SINH HOẠT DƯỚI CỜ VỚI CHỦ ĐỀ: TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CO VID 19
 16/09/20  Tin của trường  500
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỌ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020- 2021.
 08/09/20  Chuyên môn  301
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ THỌ TỔ CHỨC BUỔI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC “AN TOÀN GIAO THÔNG ” NĂM HỌC 2020 -2021.
Trường Tiểu học Kỳ Thọ Phát động phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường năm học 2019-2020.     Nhằm mục đích tuyên truyền, hưởng ứng phong trào học Tiếng Anh học ngoại ngữ trong nhà trường từ khối 3 đến khối 5. nhằm khuyến khích đưa phong trào học Tiếng Anh học Ngoại ngữ trong nhà trường ...